کی شل

 

شرح محصول :

کی شل یک افزودنی خوراک طیور جهت بهبود کیفیت و مقاومت پوسته تخم و استحکام استخوان پرندگان میباشد که توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت کیمیا دام کیهان فرموله شده است. این محصول دارای ترکیباتی چون ویتامین، مواد معدنی، مینرال های کیلاته، آنزیم، آنتی اکسیدان، پری بیوتیک، ترکیبات جاذب سموم و سایر افزودنی های مجاز میباشد که می تواند در فرایند جمع آوری، بسته بندی، افزایش قابلیت جوجه درآوری و نیز حمل تخم طیور تخمگذار و مادر و همچنین افزایش استحکام استخوان ها و کاهش مشکلات حرکتی و پا در طیور گوشتی نقش به سزایی ایفا کرده و در نهایت در صنایع فراوری و پخش محصولات غذایی و بهینه سازی بهداشت، کاملا منحصر به فرد بوده که درافزایش ارزش افزوده و درآمد زایی بخش تولید بسیار موثر خواهد بود.

PRODUCT DESCRIPTION

KEY-SHELL is a feed additive which improves birds’ egg shell and bone quality and strength, formulated by the R&D section of KIMIA DAM KEYHAN company. Vitamins, Minerals, Chelated minerals, Enzymes, Antioxidants, Prebiotics, Buffers, and Mycotoxin binders are this product’s content which has a golden role in collecting, packaging, transportation process of birds’ egg and also increase in hatchability in breeder flocks and also decreases foot and motion problems in broiler flocks, which extremely effects on distributing and processing industries and effectively improves food sanitation, and finally increases producers’ income

اجزاء تشکیل دهنده:

ویتامین، مواد معدنی، مینرال های کیلاته، آنزیم، آنتی اکسیدان، پری بیوتیک، ترکیبات جاذب سموم و سایر افزودنی های مجاز

COMPOSITION

Vitamins, Minerals, Chelated minerals, Enzymes, Antioxidants, Prebiotics, Buffers, and Mycotoxin binders and extra additives

میزان مصرف :

شرایط بحرانی شرایط نرمال
 1 تا 2 کیلوگرم در هر تن خوراک 5/0 تا 1 کیلوگرم در هر تن خوراک طیور تخمگذار
1 تا 2 کیلوگرم در هر تن خوراک 5/0 تا 1 کیلوگرم در هر تن خوراک طیور مادر
1 تا 2 کیلوگرم در هر تن خوراک 5/0 تا 1 کیلوگرم در هر تن خوراک طیور گوشتی

 

Consumption Dosage 

Normal Situation Critical Situation
Layers 0.5-1 Kg per tone of complete feed 1-2 Kg per tone of complete feed
breeders 0.5-1 Kg per tone of complete feed 1-2 Kg per tone of complete feed
Broilers 0.5-1 Kg per tone of complete feed 1-2 Kg per tone of complete feed

هشدار:

فقط برای مصارف دامپزشکی

حتما پیش از مصرف، کاتالوگ محصول مطالعه گردد.

بر اساس تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه گله مصرف گردد.

 

WARNING 

 

For Veterinary Use Only

Read the product catalog before consumption

Use according to the prescription of your veterinarian or nutrition consultant

 

شرایط نگهداری:

دور از رطوبت، حرارت و تابش مستقیم نور خورشید در دمای 20-4 درجه نگهداری شود.

 

Storage Situation

Store cool, dark and dry (4-20 °C)